News
News
news
CDS News:President Santokhi bespreekt toekomstige samenwerking met Zijin Mining
2023/10/26 3571

Pic from CDS

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 21 oktober 2023 een ontmoeting gehad met een delegatie onder leiding van Zou Laichang, Executive Director, Vice Chairman of the Board of Directors en President van Zijin Mining. Dit gesprek markeert een belangrijk moment voor de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en China en biedt perspectieven voor toekomstige samenwerking.

President Santokhi toonde zich ingenomen met het bezoek, vooral omdat Suriname onlangs 170 jaar vestiging van Chinezen in Suriname heeft gevierd. Hij merkte op dat de ontmoeting ook op een cruciaal moment komt, aangezien Suriname momenteel in de laatste fase van onderhandelingen verkeert over de herstructurering van schulden met China. Het staatshoofd benadrukte hierbij de invloed die een gerenommeerd bedrijf als Zijin Mining kan hebben op dit proces.

Executive Director Zou Laichang bedankte de president voor de warme ontvangst en benadrukte de rol van Zijin Mining als een snelgroeiend bedrijf dat waarde hecht aan respect voor lokale cultuur en regelgeving. Hij haalde aan dat Zijin Mining actief bijdraagt aan de lokale gemeenschappen waarin heft bedrijf actief is en bedankte de president en het Surinaamse volk voor de soepele overgang van IAMGOLD naar Zijin. Hij onthulde dat de productie is verbeterd en de inkomsten zijn verhoogd, wat ook heeft geleid tot meer inkomsten voor de Surinaamse overheid.

Pic from CDS

Zou Laichang geeft verder aan dat Zijin Mining winst kan genereren tegen lagere kosten en zich openstelt voor het verkennen van meer zakelijke kansen in Suriname. Daarnaast wil het bedrijf zich inzetten om het gebruik van kwik in de mijnbouwsector te verminderen en is bereid om expertise en kennis te delen om Suriname te helpen bij het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven. De Executive Director benadrukte daarbij het belang van de mogelijkheid om gezamenlijk een op hulpbronnen gebaseerde industrie op te bouwen.

President Santokhi reageerde positief op het aanbod en onderstreepte de inzet van Suriname voor milieuvriendelijke praktijken. Hij beloofde de steun van de Surinaamse regering bij investeringskansen en gaf aan dat de ontwikkeling van de lokale bevolking eminent belang is.

Het gesprek werd afgesloten met Zou Laichang’s uitnodiging aan president Santokhi om Zijin Mining in China te bezoeken, en de belofte om deze ontmoetingen te rapporteren aan de respectieve ambassades en diplomatieke kanalen om de stroom van herstructurering te vergemakkelijken. Het staatshoofd besloot het geheel door te benadrukken dat de herstructurering van schulden van cruciaal belang is voor het bevorderen van investeringsprojecten en de herstart van Chinese projecten die momenteel stilliggen.
Source:Communicatie Dienst Suriname